NamePriceBuy
AircoCHF33.00 / year
FridgeCHF15.00 / year
Full 60 liter tank of gasolineCHF15.00
LaptopCHF25.00 / year
LED TV 42 inchCHF5.00 / year
PhoneCHF3.00 / year
Phone (free 1 month trial)CHF0.00
TabletCHF7.00 / year